Kārsavas slimnīcas mājas lapa

Sociālā nodaļa

Šīs sadaļas skaidrojums: šajā sadaļā ir norādīti atbildīgo personu kontakttālruņi un sniegts vispārīgs apraksts par sociālo nodaļu un strukturēts uzskaitījums par pakalpojumiem. Sadaļa satur vienu vizuālo materiālu - attēlu.

vecākās māsas kontakttālrunis: +371 26250647

sociālās nodaļas kontakttālrunis: +371 65707063

Dzīvē ikvienam var rasties situācijas, kā rezultātā cilvēks vairs nespēj par sevi pilnvērtīgi rūpēties. Tas var notikt neparedzēti, saslimšanas rezultātā, kā arī ar cilvēka vecumu saistītu faktoru ietekmē un dažādos citos gadījumos.

Diemžēl ne vienmēr ģimenes pārstāvji var būt blakus un paši rūpēties par saviem tuviniekiem. Tāpēc Kārsavas slimnīcas sociālā nodaļa paredzēta guļošiem cilvēkiem gados, vai cilvēkiem ar īpašam vajadzībām, kuriem nepieciešama pastāvīga aprūpe.

sociālā nodaļa

Foto attēlā redzams: sirmgalve ar baltiem matiem

Sociālajā nodaļā pacientiem tiek nodrošināti šādi pakalpojumi:

Pilna cilvēkam nepieciešamā aprūpe un ēdināšana.

Medicīnas personāla pastāvīga uzraudzība - diennakti.

Ārsta konsultācija 

Ja nepieciešamas: 

Veselības aprūpe;

Rehabilitācijas pakalpojumi;

Diagnostiskie izmeklējumi un speciālistu konsultācijas hronisku saslimšanu paasinājumu gadījumā.

Iespējama ilglaicīga  uzturēšanās. Plašāku informāciju var saņemt darba laikā pa tālrruni: +371 26250647