Kārsavas slimnīcas mājas lapa

Kontakti

Šīs sadaļas skaidrojums: sadaļā norādīti kontakti: amata nosaukums vai atbildīgās personas vārds un uzvārds, tālruņa numurs, epasts. Norādīti uzņēmuma juridiskie rekvizīti. Sadaļa satur divus vizuālos materiālus - ievietota ēkas fotogrāfija un atspoguļota karte, kurā atzīmēta Kārsavas slimnīcas atrašanās vieta.

Kārsavas slimnīcas konaktinformācija:

Reģistratūra: +371 65707081

Dienas stacionārs : +371 65707067

Zobārstniecības kabinets: +371 65707064

Rentgenoloģiskais kabinets: +371 65707039

Sociālā nodaļa: +371 65707063

E-pasts: karsavas.slimnica@inbox.lv

Mājas lapa: www.karsavasslimnica.lv

Lietvede: +371 65707040

Valdes priekšsēdētājs: +371 65707080

Grāmatvedība: +371 65707079

Saimniecības daļas pārzinis: +371 65707069

Noliktavas pārzine : +371 65733314

Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe:

+371 67419000, E-pasts: raivis@grubesbirojs.lv ·

Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe:

+371 67419000, E-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv

Kārsavas slimnīcas rekvizīti:

Kārsavas slimnīca, SIA

Reģ. nr.: 40003257732

Vienības 52, Kārsava, Ludzas novads., LV-5717

Banka: "Swedbank" AS

Kods: HABALV22

Konts: LV84HABA0551023035132

Kārsavas slimnīcas ēka

Foto attēlā redzams: slimnīcas ēka