Kārsavas slimnīcas mājas lapa

Iepirkumi

Šīs sadaļas skaidrojums: sadaļā sniegta informācija par diviem iepirkumiem, iespējams lejuplādēt četrus dokumentus.

Malkas piegāde Kārsavas slimnīcai

Identifikācijas numurs: KS 2015/1

nolikums
paziņojums par iepirkumu

Malkas piegāde Kārsavas slimnīcai

Identifikācijas numurs: KS 2014/1

nolikums
paziņojums par iepirkumu